دانلود رایگان


عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،كه خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابد

دانلود رایگان شرح مختصر:
بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،كه خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابد.صنعت كوچك و خدمات بزرگ می شود .مدیران موٌسسات تولیدی و خدماتی در كلیه بخش های دولتی تعاونی و خصوصی به تدریج پی می برند كه تنها كیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها از دیگران شود بلكه باید كانون توجه را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر داد.
بسیاری از آن ها نه تنها تمام توجه خود را از بازار به مشتری معطوف كرده اند.بلكه به حفظ مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر ،راحت تر و شاید سود آور تر و جذاب تر می نگرند در نتیجه به منظور پشتیبانی و تقویت خدمت گرایی برای جلب رضایت گیرندگان ، تحقیقات ،همایش ها، مقالات ،كتاب ها و دوره های آموزشی و پروژه های مشاوره ای در سطوح مختلف تحت عنوان مدیریت خدمات و استراتژی
خدمات پیش از پیش شكل گرفته و گسترش می یابد. (اعرابی ،ایزدی،1380)
خدمات یكی از بخش های اقتصاد است كه با توسعه روز افزون مواجه بوده است،در كشورهای پیشرفته بخش خدمات درصد چشم گیری از منابع و فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد و ارزش افزوده متنابعی ایجاد می كند.
هدف از انجام تحقیق بررسی این مورد بود كه ببینیم آیا خدمات پس از فروش گارانتی ،ضمانت ،حمل ونقل و...)باعث افزایش فروش می شود؟
به این معنا كه اگر فروشندگان و توزیع كنندگان كالا به نحو احسن در صدد اجرای به موقع خدمات برآیند این كار باعث افزایش فروش می شود؟
فهرست مطالب
پیشگفتار ۳
“مقدمه” ۵
بیان مسئله: ۶
هدف: ۶
فرضیه تحقیق: ۷
روش تحقیق: ۷
مروری بر تاریخچه مساله و موضوع تحقیق ۱۰
تعریف خدمات ۱۰
۲-۱ خصوصیات خدمات ۱۱
۳-۱ ارتباط خدمات و کالا ۱۲
۴-۱ کانالهای توزیع در بخش خدمات: ۱۵
۵-۱ توزیع خدمات: ۱۵
۶-۱ بررسی نیازهای خدماتی مصرف کنندگان: ۱۶
۷-۱- بازار یابی خدمات: ۱۷
۸-۱- کالا: ۱۸
۹-۱- مراحل فرایند پذیرش کالا : ۱۸
۱۰-۱ کیفیت خدمات : ۲۰
مبانی نظری تحقیق ۲۳
۱-۲ نظریه ها ۲۳
۲-۲ بررسی چند دیدگاه : ۲۳
۱-۲-۲- تجزیه تحلیل دوره زمانی فروش : ۲۳
۲-۲-۲- تجزیه تحلیل اماری تقاضا: ۲۶
۳-۲- نتیجه : ۲۷
مروری بر سابقه مطالعاتی تحقیق ۲۹
مقاله بازاریابی مبنی بر انسان ۲۹
۲-۳- کشور های پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یک دلار در خدمات سرمایه گذاری می کنند ۳۰
۳-۳- هفت کلید استراتژی خدمات ۳۲
۴-۳ بازاریابی مدیریت بازار ۳۳
۵-۳- بررسی راهبردی عناصر آمیخته بازار یابی شرکت های موفق ایرانی ۳۴
روش آزمون فرضیه: ۳۵
۶-۳ نتیجه ۳۷
۱-۳- تعاریف و مفاهیم ۴۰
۲-۳- تعیین عوامل ومتغیر ها : ۴۰
۳-۳- تعیین روابط بین متغیر ها: ۴۱
۱-۴:مقدمه: ۶۱
۲-۴- نتایج تحقیق: ۶۱
۳-۴- پیشنهادات : ۶۳
فهرست منابع و ماًخذ:69


عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا


خدمات پس از فروش


فروش كالا


مشتری گرایی


رضایت مشتری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا ... بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ...

دانلود فایل کامل بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

... بررسی تأثیر خدمات پس از ... پس از فروش بر فروش كالا)) ... تأثیر خدمات پس از فروش بر ...

عنوان تحقيق: بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا

عنوان تحقيق: بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا 1 . دانلود پروژه بررسی تاثیر خدمات پس ...

عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا ... آیا خدمات پس از فروش ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا , خدمات پس از فروش , ... عنوان تحقیق: بررسی تأثیر ...

بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا - …

بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر ... بررسی تأثیر خدمات پس از ... پس از فروش بر فروش كالا ...

بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا - …

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا عنوان تحقیق: بررسی تأثیر ... فروش كالا کیفیت خدمات ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ... پس از فروش بر فروش كالا ... بررسی تأثیر خدمات پس از ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ... به عنوان ... فروش بر فروش كالا تحقیق بررسی ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

... بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا ,دانلود تحقیق , ... تأثیر خدمات پس از فروش بر ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا , خدمات پس از فروش , ... عنوان تحقیق: بررسی تأثیر ...

عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا ... بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ...

بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا - …

بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر ... بررسی تأثیر خدمات پس از ... پس از فروش بر فروش كالا ...

بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا - …

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا عنوان تحقیق: بررسی تأثیر ... فروش كالا کیفیت خدمات ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ... پس از فروش بر فروش كالا ... بررسی تأثیر خدمات پس از ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ... به عنوان ... فروش بر فروش كالا تحقیق بررسی ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

... بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا ,دانلود تحقیق , ... تأثیر خدمات پس از فروش بر ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا :: …

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ... مشخصات كلی بازارها و كالا ... عنوان تحقیق: بررسی تأثیر ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ... بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا بررسی ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا | …

... خدمات پس از فروش بر فروش كالا ... از انجام تحقیق بررسی این ... بررسی تأثیر خدمات پس از ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ... پس از فروش بر فروش كالا ... بررسی تأثیر خدمات پس از ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا | …

... خدمات پس از فروش بر فروش كالا ... از انجام تحقیق بررسی این ... بررسی تأثیر خدمات پس از ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

دانلودتحقیق رضایت مشتری مشتری گرایی با موضوع بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ... پس از فروش بر فروش كالا ... از انجام تحقیق بررسی ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ... بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا ,دانلود تحقیق ...

دانلود عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

عنوان تحقیق: بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا: ... ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

بررسی تأثیر خدمات پس از ... بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر ... پس از فروش بر فروش كالا ...

دانلود مقاله بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا ...

... پس از فروش بر فروش كالا. ... تحت عنوان مديريت خدمات و ... بررسی تأثیر خدمات پس از ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا - …

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا دسته: ... حدیثی زیبا از امام صادق ... بر سر آنم که ...

بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا

... پس از فروش بر فروش كالا ... خدمات بهتر یاری نمایید. در صورت تمایل به نویسندگی در این سایت در ...

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید

پاورپوینت تهیه اسید بوریك از بوراكس جدید

پاورپوینت تعاریف كیفیت

پاورپوینت رهبری وضعی

پروژه نانو تكنولوژی و كاربردهای آن

داستان نویسی

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملكرد كاركنان

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

دولت الكترونیك

رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه

اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها