دانلود رایگان


بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی می باشدروش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد تحقیق توصیفی شامل مجموع روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است

دانلود رایگان هدف بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد تحقیق توصیفی شامل مجموع روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مربیان و کودکان مراکز پیش دبستانی در سال تحصیلی 93-92 است که پرسش‌نامه مربوط به بازی‌های رایانه‌ای توسط مربیان تکمیل گردیده است.
به دلایل حجم بالای جامعه آماری محدودیت‌های مالی و زمانی از میان 17 پیش‌دبستانی شهرستان کاشان 7 پیش‌دبستانی متناسب با جامعه انتخاب گردیدند و سپس به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین گروه انتخاب‌شده 40 پرسش‌نامه میان این مربیان توزیع گشت.
ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش شامل 2 فرم پرسش‌نامه استنتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده بیش از حد و نادرست از رایانه باعث بروز مشکلات جسمانی، مثل : خستگی چشم، کمر درد در کودکان می شود که این مشکلات باعث بیماری های فرض دیگری می شود و همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر چه دانش آموزان بیشتر رایانه استفاده کنند علاقه بیشتری به آن پیدا می کنند
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه :.. 3
1 -1 بیان مسئله:.. 4
2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:.. 5
3-1 اهداف پژوهش:.. 6
3-1-1 اهداف کلی:.. 6
3-1-2 اهداف جزئی:.. 6
4-1 فرضیات پژوهش:.. 6
4-1-1 فرضیه کلی:.. 6
4-1-2 فرضیه‌های جزئی:.. 7
5-1 مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش:.. 7
فصل دوم
مبانی نظری و تجربی پژوهش
مقدمه.. 10
بخش اول: مبانی مفهوم شناسی بازی... 10
1-2 تعریف بازی:.. 10
2-2 نظرات متخصصان تعلیم و تربیت در پیرامون بازی:.. 10
3-2 مراحل متفاوت بازی کودکان :.. 11
4-2 سیر تحولات دربازی:.. 12
5-2 عوامل مؤثر در بازی:.. 14
6-2 انواع بازی:.. 17
7-2 تعریف بازی‌های رایانه‌ای:.. 18
8-2 اثر بازی‌های رایانه‌ای در کودکان و نوجوانان:.. 18
9-2 محاسن بازی‌های رایانه‌ای :.. 18
10-2 معایب بازی‌های رایانه‌ای:.. 19
11-2 رهنمودها:.. 21
12-2 تاریخچه بازی‌های رایانه‌ای :.. 22
13-2 گونه‌های بازی‌های رایانه‌ای.. 23
14-2 مبانی مفهوم شناسی تفکر خلاق:.. 23
15-2 ویژگی‌های افراد خلاق:.. 23
16-2 شرایط ابراز تفکر خلاق:.. 24
17-2 توصیه‌های عملی به والدین جهت پرورش تفکر خلاق:.. 24
18-2 مفهوم آموزش و پرورش پیش از دبستان.. 26
19-2 تاریخچه آموزش و پرورش پیش دبستانی.. 27
20-2 اهداف آموزش و پرورش پیش دبستانی.. 30
بخش دوم: مبانی تجربی پژوهش:32
21-2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی.. 32
21-2-1 تحقیقات داخلی:.. 32
21-2-2 تحقیقات خارجی :.. 33
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه.. 36
1-3 طرح پژوهشی:.. 36
2-3 جامعه آماری:.. 36
3-3 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری :.. 37
4-3 ابزار پژوهش:.. 37
5-3 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :.. 38
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
1-4 تحلیل آماری سوالات پرسش نامه:.. 40
2-4 تحلیل استنباطی فرضیه های این پروژه:.. 69
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری پژوهش
1-5 مقدمه:.. 75
2-5 خلاصه یافته های پژوهش.. 75
2-5-1 نتیجه گیری پژوهش:.. 75
3-5 محدودیت‌ها:.. 76
4-5 پیشنهادات :.. 77
4-5-1 پیشنهادات کاربردی :.. 77
4-5-2 پیشنهادات پژوهشی :.. 78
ضمائم: پرسشنامه.. 79
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-3 مؤلفه‌های پرسش‌نامه.. 37
جدول 2-3 مولفه های پرسش نامه.. 38
جدول 1-4 گویه یك.. 40
جدول 2-4 گویه دو.. 41
جدول 3-4 گویه سه.. 42
جدول 4-4 گویه چهار.. 43
جدول 5-4 گویه پنج.. 44
جدول 6-4 گویه شش.. 45
جدول 7-4 گویه هفت.. 46
جدول 8-4 گویه هشت.. 47
جدول 9-4 گویه نه.. 48
جدول 10-4 گویه ده.. 49
جدول 11-4 گویه یازده.. 50
جدول 12-4 گویه دوازده.. 51
جدول 13-4 گویه سیزده.. 52
جدول 14-4 گویه چهارده.. 53
جدول 15-4 گویه پانزده.. 54
جدول 16-4 گویه شانزده.. 55
جدول 17-4 گویه هفده.. 56
جدول 18-4 گویه هجده.. 57
جدول 19-4 گویه نوزده.. 58
جدول 20-4 گویه بیست.. 59
جدول 21-4 گویه بیست و یك.. 60
جدول 22-4 گویه بیست و دو.. 61
جدول 23-4 گویه بیست و سه.. 62
جدول 24-4 گویه بیست و چهار.. 63
جدول 25-4 گویه بیست و پنج.. 64
جدول 26-4 گویه بیست و شش.. 65
جدول 27-4 گویه بیست و هفت.. 66
جدول 28-4 گویه بیست و هشت.. 67
جدول 29-4 گویه بیست و نه.. 68
جدول 30-4 آزمون رابطه ی بین بازی های سنتی در پرورش خلاقیت کودکان 70
جدول 31-4 تفکرخلاق.. 70
جدول 32-4رابطه میزان استفاده نادرست از رایانه و مشکلات رفتاری 71
جدول 33-4 مدت زمان کار طولانی با رایانه و تأثیر منفی در کودکان 72
جدول 34-4 استفاده نادرست از رایانه و منزوی کردن کودکان.. 72


بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی


بازی


رایانه


تفكر خلاق


كودكان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ... مراکز پیش دبستانی. بررسی ...

بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ... پیش دبستانی. بررسی تأثیر ...

بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش ... بررسی تأثیر بازی‌های ...

دانلود مقاله بازی های رایانه ای خشن بر کودکان و …

... رایانه ای بر کودکان و ... بررسی تاثیر بازی‌های ... ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ... پیش دبستانی

دانلود بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری - شناختی بر

بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ... پروپوزال بررسی تاثیر بازی ...

علم زندگی عشق - تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر

بررسی تاثیر بازی‌های رایانه ... بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر ... تفکر خلاق عبارت ...

دانلود پایان نامه اثرات بازی بر خلاقیت کودکان

تاثیر بازی های رایانه ای بر ... پیش دبستانی بررسی تأثیر ... بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و …

... از مراکز پیش دبستانی ... بر اضطراب کودکان ... بررسی ... تأثیر بازی های رایانه ای ...

مقاله بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش …

بررسی تأثیر سبکهای فرزند ... بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش ...

دانلود مقاله بازی های رایانه ای خشن بر کودکان و …

... رایانه ای بر کودکان و ... بررسی تاثیر بازی‌های ... ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ... پیش دبستانی

دانلود بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری - شناختی بر

بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ... پروپوزال بررسی تاثیر بازی ...

علم زندگی عشق - تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر

بررسی تاثیر بازی‌های رایانه ... بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر ... تفکر خلاق عبارت ...

دانلود پایان نامه اثرات بازی بر خلاقیت کودکان

تاثیر بازی های رایانه ای بر ... پیش دبستانی بررسی تأثیر ... بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و …

... از مراکز پیش دبستانی ... بر اضطراب کودکان ... بررسی ... تأثیر بازی های رایانه ای ...

مقاله بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش …

بررسی تأثیر سبکهای فرزند ... بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با …

بررسی تأثیر بازی های ... بازی های رایانه ای بر روی ... ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

پایان نامه - ketabpich.parsablog.com

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ... بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

تفکر خلاق - ketabpich.pishroblog.ir

بازی های دخترانه ... دانلود گزارش کارآموزی بررسی ... دانلود پروژه تاثیر و نقش توسعه کشاورزی بر ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با …

بررسی تأثیر بازی های ... بازی های رایانه ای بر روی ... ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

پایان نامه - ketabpich.parsablog.com

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ... بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

تفکر خلاق - ketabpich.pishroblog.ir

بازی های دخترانه ... دانلود گزارش کارآموزی بررسی ... دانلود پروژه تاثیر و نقش توسعه کشاورزی بر ...

تأثير رنگها برتفکر و خلاقيت

تاثیر رنگ ها بر تفکر ... بررسی اثرات رنگها بر خلاقیت فکری و ذهنی کودکان و رشد تفکر در ...

مرجع مقالات وپایان نامه

بررسی تأثیر بازی های ... بازی های رایانه ای بر روی ... ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

کودکان - profdoc.um.ac.ir

... اجتماعی کودکان پیش دبستانی ... بررسی تاثیر یک دوره ... تفکر خلاق در کودکان ...

مرکز پیش دبستانی دارا و سارا - بازی

اسباب بازی های مناسب برای کودکان پیش دبستانی. ... تفکر خلاق و ... و بازی های رایانه ای ...

دانلود پایان نامه در مورد مشاوره کودک(کودکیاری)

... آموزش در دوره پیش دبستانی - ... بررسی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز ...

مقایسه تمرینات ورزشی هوازی همراه با رژیم غذایی بر

بررسی تأثیر مصرف زعفران بر ... بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش ...

پیش دبستانی سه ستاره فرشته ها - مقالات …

آیا می دانید بازی های کودکان تاثیر ... ها و مراکز پیش دبستانی ... بازی های رایانه ای که ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

پروژه upvc