دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)رشته مدیریت (مدیریت منابع انسانی)فرمت پاورپوینتتعداد اسلاید 20 اسلایدکتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت از جمله مهمترین منابع درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی می باشد این فایل شامل پاورپوینت فصل دوازدهم این کتاب با عنوان (انض

دانلود رایگان عنوان: دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)
رشته: مدیریت (مدیریت منابع انسانی)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 20 اسلاید
کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت از جمله مهمترین منابع درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوازدهم این کتاب با عنوان (انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان) می باشد که می تواند به عنوان کار کلاسی ( سمینار و ارائه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. این فایل شامل بخشهای زیر است:
مقدمه
تعریف انضباط
تغییر رفتار
تقویت مثبت
تقویت منفی
خاموشی
تنبیه
فرایند انضباط
انواع تخلفات
مهمترین دلایل غیبت کارکنان
بررسی و ارزیابی تخلفات
نکاتی که باید در رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نمود:
اثربخشی مجازات
کوتاهی در مجازات
ویژگیهای سیستم انضباطی مؤثر
انضباط مثبت(انضباط بی مجازات)
مراحل انضباط مثبت
انواع اقدامات انضباطی


دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)


دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)


تعریف انضباط


تغییر رفتار


تقویت مثبت


تقویت منفی


خاموشی


تنبیه


فرایند انضباط


انواع تخلفات


مهمترین دلایل غیبت کارکنان


بررسی و ارزیابی تخلفات


نکاتی که باید در رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نمود


اثربخشی مجازات


کوتاهی در مجازات


ویژگیهای سیست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ... ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

... اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان , کتاب ,مدیریت منابع انسانی سعادت ... ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع ...

انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب ...

انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت ... دانلود پاورپوینت انضباط ...

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع انضباط، اصلاح رفتار ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان (فصل ...

... اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان (فصل دوازدهم کتاب ... کتاب مدیریت منابع انسانی ...

انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب ...

... اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی ... دانلود پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب ... کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار ...

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب ...

اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت ...

اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی ... پاورپوینت فصل دوازدهم ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع ...

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع انضباط، اصلاح رفتار ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان (فصل ...

... اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان (فصل دوازدهم کتاب ... کتاب مدیریت منابع انسانی ...

انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب ...

... اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی ... دانلود پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب ... کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار ...

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب ...

اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت ...

اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی ... پاورپوینت فصل دوازدهم ...

پاورپوینت انضباط و اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

... اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی ... دانلود پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

... دانلود پایان نامه ... علوم انسانی. سایر گروه ... مدیریت; گردشگری و ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

عنوان دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

... دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ... ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع .

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

... دانلود پایان نامه ... علوم انسانی. سایر گروه ... مدیریت; گردشگری و ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان (فصل ...

عنوان دانلود پاورپوینت انضباط ... ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت ... اصلاح رفتار نامطلوب ...

انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب ...

انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل دوازدهم کتاب مدیریت ... دانلود پاورپوینت انضباط ...

مدیریت منابع انسانی سعادت

دانلود ,پاورپوینت ,انضباط, اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان , کتاب ,مدیریت منابع انسانی سعادت ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ( فصل ...

دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان ... کتاب مدیریت منابع انسانی ...

پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت

... و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نوشته ... دوازدهم: انضباط (اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان)

فروش دانلودی انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان فصل ...

فروش دانلودی انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی