دانلود رایگان


بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن - دانلود رایگاندانلود رایگان دروغگویی عادت زشتی است كه وقتی در یك جامعه یا در یك فرد پیدا شود، میزان استفاده از نیروهای جامعه را كاهش می‌دهد، اعتماد سلب می‌گردد و در نتیجه نظم و روال امور ضعیف می‌شود و چون این عادت زشت از كودكی در كودك شكل می‌گیرد باید جلوی بروز این پدیده را از كودكی گرفت و به درمان آنها اقدام كرد

دانلود رایگان بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن

دروغگویی عادت زشتی است كه وقتی در یك جامعه یا در یك فرد پیدا شود، میزان استفاده از نیروهای جامعه را كاهش می‌دهد، اعتماد سلب می‌گردد و در نتیجه نظم و روال امور ضعیف می‌شود. و چون این عادت زشت از كودكی در كودك شكل می‌گیرد باید جلوی بروز این پدیده را از كودكی گرفت و به درمان آنها اقدام كرد.
این موضوع در 5 فصل انجام شده است. در فصل اول در بارة ضرورت و اهمیت تحقیق و هدف كلی آن و روش آماری و وسیلة تحقیق و محدودیت تحقیق و تعریف واژه‌ها و وظیفه‌های تحقیق صحبت شده است كه فرضیه‌ها عبارتند از :
1-   آموزشهای نادرست خانواده و الگوهای ناصحیح ارائه شده توسط والدین، باعث دروغگویی در كودكان می‌شود.
2-   انتظارات معقول والدین و اطرافیان كودك، باعث كاهش دروغگویی آنان می‌شود.
3-   دروغگویی بیشتر كودكان از احساس كمبود و نیازهایشان سرچشمه می‌گیرد.
و در فصل دوم در مطالعات گسترده در بارة دروغگویی، علل و درمان آن صحبت شده همچنین به عوامل تربیتی و اجتماعی آن پرداخته شده و در بارة هر یك مفصلاٌ توضیح داده شده است. و در آخر فصل دوم در باره پیشنه تحقیق كه از دو تحقیق مشابه تحقیق خود استفاده شده است. صحبت شده است و آن دو تحقیق نقد و بررسی گردیده است.
در فصل سوم تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات از كتابها و مجلات و مقالات و پژوهش نامه‌های پراكنده مربوط به موضوع گردآوری شده است و همچنین شیوة گزینش جمعیت آماری كه تعداد 60 نفر از معلمان آموزشی ابتدائی مشهد هستند و از بین مدارس ابتدائی مشهد بطور تصادفی انتخاب شده‌اند. و همچنین متغیرها و تعاریف عملی آنها و یك متن پرسشنامه نوشته شده است.
در فصل چهارم روش آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها است. از روش آماری پیمایشی استفاده شده است و در بارة هر سئوال پرسشنامه یك جدول و نمودار ترسیم شده و در آخر هم برای هر فرضیه یك جدول و نمونه آورده شده است و در زیر هر نمودار توصیفی بیان شده است.
در فصل پنجم نتیجه گیری از داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها شده و در كل نتیجه گرفته می‌شود كه تمام عوامل ذكر شده در دروغگویی كودكان مؤثر بوده، مخصوصاٌ عوامل خانوادگی و كمبودها كه این پدیده راتشدید می‌كند و بعد محدودیتهای اجرای  تحقیق كه همان عدم دسترسی به تحقیقات مشابه بوده و چند كاربرد و توصیه به اولیاء و دست اندركاران تعلیم و تربیت و در آخر هم فهرست منابع و مأخذ آورده شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول مقدمه تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
خلاصه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقق
اهداف ‌تحقیق
روش آماری
ابزار تحقیق
محدودیت تحقیق
تعریف اصطلاحات و تعارف عملیاتی متغیرها
فصل دوم بررسی   پیشینهة تحقیق
مقدمه
برخورد با دروغگویی و عدم صداقت کودک
علائم و نشانه‌های دروغگو
علل دروغگویی
الف ) عوامل اجتماعی
۱ـ جلب توجه و تحسین ‌
۲ـ بدآموزی
۳ـ احساس کمبودها ‌
۴ـ احساس حقارت
۵ـ لاف زنی و گزافه گویی
۶ـ تأثیر نفوذهای بد
۷- بی تفاوتی محیط زندگی کودک نسبت به دروغگویی و راستگویی
۸ـ میل به جلب اعتبار و کسب امتیازات ثانوی
۹- آرزوو رؤیا
ب – عوامل تربیتی ‌
۱- آموزشهای نادرست خانواده
۲-بی اعتمادی طفل نسبت به. ..
۳ـ ترس
۴ـ آزمایش والدین
۵ـ کمبود محبت
۶ـ تهدید کودک به انجام عملی که اجرا شدنی نیست.
۷ـ انتظار و توقع بیش از حد از کودکان
ج ) درمان دروغگویی
۱- تعدیل انتظارات ‌
۲- نشان دادن ارزش راست گفتن
۳- اجازه بیان احساسات
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه
روش آماری و تجزیه وتحلیل داده‌ها
تجزیه وتحلیل داده‌ها
فصل چهارم نتایج تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
کل فرضیه‌ها و سئوالات
فصل پنجم بحث و تفسیر نتایج تحقیق
نتیجه گیری
محدودیت‌های اجرای تحقیق
کابردها
فهرست منابع و مأخذبررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن


پایان نامه


دانلود پایان نامه


پروژه


دانلود پروژه


مقاله


دانلود مقاله


تحقیق


دانلود تحقیق


پایان نامه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان


دانلود پایان نامه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان


پروژه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان


دانلود پروژه علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان


مقاله علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ... و راههای درمان آن. دروغگویی ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ... دبستانی و راههای درمان آن.

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و ... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

... دانلود پایان نامه و طرح توجیهی و ... تعریف مسئولیت اجتماعی . ... بررسی ترک در ...

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی علل اجتماعی و تربیتی ...

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن, ... علوم اجتماعی.

تحلیل اجتماعی دروغگویی - farsibuzz.ir

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان ... و تربیتی دروغگویی ...

فهرست مطالب: پایان نامه بررسی علل اجتماعی و تربیتی ...

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... و تربیتی دروغگویی ...

dadajan.bologfa.com - طرح تحقیق روانشناسی وعلوم تربیتی

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... كودكان ج ) درمان ...

روانشناسی و علوم تربیتی | مرجع دانلود پایان نامه با …

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... بررسی علل و عوامل ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و ...

... دانلود پایان نامه و طرح توجیهی و ... تعریف مسئولیت اجتماعی . ... بررسی ترک در ...

پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی علل اجتماعی و تربیتی ...

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن, ... علوم اجتماعی.

تحلیل اجتماعی دروغگویی - farsibuzz.ir

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان ... و تربیتی دروغگویی ...

فهرست مطالب: پایان نامه بررسی علل اجتماعی و تربیتی ...

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... و تربیتی دروغگویی ...

dadajan.bologfa.com - طرح تحقیق روانشناسی وعلوم تربیتی

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... كودكان ج ) درمان ...

روانشناسی و علوم تربیتی | مرجع دانلود پایان نامه با …

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... بررسی علل و عوامل ...

بررسي شناخت غلط هاي املايي رايج در بين دانش آموزان

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان ... آن ها به پایه ی ...

بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش …

... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای ... بررسیو درمان ...

بررسی شناخت غلط های املایی رایج در بین دانش آموزان

... علوم تربیتی ... و مقاله بررسی شناخت غلط های ... کنید و جایزه بگیرید در تابستان ...

دانلود پایان نامه | کانون نور | مقاله ،پایان نامه ، پروژه ...

... مقاله ،پایان نامه ، پروژه کارآموزی،کارآفرینی و ... دانلود پاورپوینت بررسی بتن و بتن ...

روش‌های درمان دروغگویی - روان …

علل دروغگویی. ... مهم کاری یا اجتماعی و یا در برخورد با ... روی بدن و مدیریت و درمان ان ...

پایان نامه و پروژه های دانشگاهی

پایان نامه و پروژه های دانشگاهی - - پایان نامه و پروژه های ... بررسی موضوع بازار , بررسی , ...

درمان - p30file.sidonline.ir

بررسی درمان سریع در ... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای ...

دانلود مقالات روانشناسی و علوم تربیتی (1)

دانلود مقالات روانشناسی و علوم تربیتی ... کلیک کرده و فهرست مقاله در ... علل و عوامل ...

پرسشنامه پایداری اجتماعی

... پرسشنامه ناپیروی تكانشیپرسشنامه مزیت رقابتیپرسشنامه علل ... و در برنامه ... اجتماعی محلات ...

دانلود پایان نامه روانشناسی و دانلود پایان نامه علوم ...

... نامه علوم تربیتی ... و فهرست مطالب بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در ...

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های …

... و ابعاد مثبت آن را در ... بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای ...

علوم تربیتی - shekardownload.com

محصولات دسته علوم تربیتی. ... بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در ...

پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1

... پاورپوینت مهندسی نرم افزار 1 ,دانلود مقاله و ... نویسی حرفه ای در ... و بررسی نمونه ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی