دانلود رایگان


بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان با توجه به موضوع، با توجه به زمینه‌ها و با توجه به سئوالات اساسی و با توجه به تجربیات باید اظهار كرد، برای اینكه تعلیم وتربیت از چارچوب محدود مدرسه خارج شود و كاركردهای اجتماعی آن در پهنه توسعه اقتصادی و سیاسی، اجتماعی، ‌فرهنگی جامعه روشن گردد و دانش آموزان با محیط زندگی خود سازگار گردند باید فعالیتهای اردویی سرلوحه روشهای نوین آموزش و پرورش قرار

دانلود رایگان بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتی آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان


بررسی و شناخت علل و عوامل اردوهای تربیتی – آموزشی در رشد اجتماعی دانش آموزان از دیدگاه معلمین مربوطه

آشنائی با نظرات معلمین نسبت به نقش اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد اخلاقی دانش آموزان تحقیق و مطالعه دیدگاههای معلمین مربوطه نسبت به نقش اردوهای تربیتی -‌ آموزشی در كاهش انحرافات دانش آموزان

آگاهی از نظرات معلمین نسبت به تأثیر اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد قوای ذهنی و جسمی‌دانش آموزان

بررسی میزان تفاوت و نگرش معلمین و مربیان نسبت به نقش و اهمیت اردوهای تربیتی – آموزشی

سئوالات تحقیق

1-    آیا برنامه‌ریزی اردوهای تربیتی – آموزشی با توجه به اهمیت نیازهای رشد شخصیت دانش آموزان دورة ابتدائی تهیه می‌شود ؟

2-         برنامه‌ریزی اردوهای تربیتی – آموزشی به نیازهای رشد عاطفی دانش آموزان توجه كافی می‌شود ؟

3-         آیا در برنامه‌ریزی اردوهای تربیتی – آموزشی به نیازهای رشد عاطفی دانش آموزان توجه كافی می‌شود ؟

4-         آیا در برنامه‌ریزی اردوهای تربیتی – آموزشی به رشد توانائی ذهنی دانش آموزان توجه می‌شود ؟

5-    در برنامه‌ریزی اردوهای تربیتی –آموزشی تا چه حد به اهمیت رشد قوای جسمانی دانش آموزان توجه كافی می‌شود ؟

6-    آیا در برنامه‌ریزی اردوهای تربیتی – آموزشی به رشد مفاهیم آموزشی و ایجاد علاقه نسبت به تحصیل در نظر گرفته می‌شود ؟

 اهمیت و ارزش موضوع تحقیق

الهوا و العبوا فانی اكره ان یری فی دینكم غلظه      حضرت رسول اكرم (ص)

رفتار خود را با نرمی و بازی همراه كنید

زیرا دوست ندارم كه در راه و روش شما درشتی و خشونت دیده شود.


از دیدگاه نظام تربیتی اسلام، انسان به اراده خداوند خلیفه خدا در روی زمین قرار داده شده است.

پس باید خدایگونه شود و به اخلاق الهی آراسته گردد و مظهر اسماء الحسنی شود. او در حركت از خودی خود و رسیدن به لقاء الله در مسیر و حركتی دائمی است و در این راه از تمامی موهبات خداوندی كه بدو عطا شده است اعم از اعضاء و جوراح و نیروهای نهانی خویش استفاده می‌نماید. چون معلومات و مهارت‌های مختلف انسان جنبه اكتسابی دارد. لذا برای به فعلیت درآوردن استعدادها و قوای خویش اعم از ظاهر و باطن لازم است به آموزش و تمرین بپردازد و اهمیت اردوهای تربیتی – آموزشی برای رسیدن به كمال لایق انسانی در همینجا آشكار می‌شود.

بطور كلی اهم اهداف اردوهای تربیتی – آموزشی در سه بخش خلاصه می‌شود :

1-   ساختن شخصیت انسانها و تربیت و تزكیه آنها

2-   بهداشت و سالم سازی افراد

3-   آمادگی فرد و جامعه برای مقابله با تجاوزگران به حریم حق و اسلام و همچنین احقاق حقوق

براین اساس اردوهای تربیتی – آموزشی به عنوان یك روش عملی می‌تواند تحقق بخش اهداف تربیتی اسلام باشد. یعنی پرورش و تزكیه افراد از طریق علم و نه صرفاٌ خواندن و شنیدن و گفتن. به واسطه گردش و یا برخورداری از فرصت‌های فراوانی كه در حین فعالیتهای مختلف اردویی بوجود می آید، بهترین موقعیت برای ارائه نكات تربیتی و شناخت ویژگیهای روحی و اخلاقی افراد و القاء ارزشهای الهی بدست می آید. اهمیت این امر در دوران تربیت پذیری ( كودكی، نوجوانی، جوانی ) بیشتر است. لذا این مسائل مهم به عنوان محور و اساس فعالیتهای تربیتی و پرورشی محتاج دقت و توجه فراوان می‌باشد.

« اردو نمی‌بریم برای اینكه بچه را را با تجملات مأنوس كنیم و همه مشكلات و مسئولیتها را از روی دوش آنها برداریم. بلكه اردو می‌بریم تا عملاٌ‌به بچه‌ها نظم در زندگی فردی و اجتماعی روزمره، همكاری، خدمت، مسئولیت پذیری، وقت شناسی و استفاده از كمترین امكانات برای مبارزه با مشكلات را آموزش دهیم. اردو می‌بریم تا عملاٌ دقت، ظرافت، پاكیزگی، خلاقیت، ادب و متانت، خوش روئی، احترام متقابل و قدرت انتقاد و بررسی بچه‌ها آموزش دهیم. اردو می‌بریم تا توان جسمی و روحی بچه‌ها را تقویت كنیم و خلاصه اردو می‌بریم كه آینده سازان جامعه اسلامی‌را آماده كنیم برای ساختن فردایی خوب و مطمئن. » [1]

بنابراین با توجه به نقش و اهمیتی كه اردوهای تربیتی – آموزشی در تعلیم و تربیت جدید دارد براستی چرا برگزاری اردوهای تربیتی – آموزشی مورد استقبال مربیان قرار نمی‌گیرد ؟ چه عواملی را می‌توان به عنوان موانع اصلی در این راه برشمرد ؟‌چرا مدیران و معلمین عنایت خاصی به این امر مهم ندارند ؟ و چه عواملی باعث شده است كه اردوهای تربیتی – آموزشی بعنوان یك آموزش رسمی‌شناخته نشده است ؟ چرا اردوها برای جامعه ما ناشناخته باقی مانده یا حداقل اهمیت آن كمرنگ جلوه كرده است ؟ و بالاخره چرا تحقیقات كمی‌در این باره شده است و هزاران چرا. ..

تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سئوالات فوق می‌باشد  و از آنجایی كه برنامه‌ریزی بدون پشتوانه اطلاعاتی و پژوهشی امروزه امكان پذیر نیست. لذا بررسی‌های پژوهشی در این رابطه می‌تواند ما را درپیشبرد اهداف كمك موثر نماید و جواب سئوالات را برایمان روشن سازد و همچنین راه‌حلهای  مناسبی را ارائه نماید.

اهمیت تحقیق:
با توجه به موضوع، با توجه به زمینه‌ها و با توجه به سئوالات اساسی و با توجه به تجربیات باید اظهار كرد، برای اینكه تعلیم وتربیت از چارچوب محدود مدرسه خارج شود و كاركردهای اجتماعی آن در پهنه توسعه اقتصادی و سیاسی، اجتماعی، ‌فرهنگی جامعه روشن گردد و دانش آموزان با محیط زندگی خود سازگار گردند. باید فعالیتهای اردویی سرلوحه روشهای نوین آموزش و پرورش قرار گیرد.
چنین تحولی مستلزم اتخاذ تغییر در محتویات برنامه‌های آموزش و پرورش است. برای اینكه ما آموزش و پرورش پویا و فعال و سازنده داشته باشیم باید برگزاری اردوهای تربیتی -‌ آموزشی را دركنار فعالیتهای دیگر آموزشی قرار دهیم و معلمین مربوطه از آمادگی لازم و آموزش كافی در این زمینه برخوردار باشند. نهاد آموزش و پرورش برای برگزاری فعالیتهای اردویی دانش آموزان باید ملزم به ارائه مجوز و پرداخت هزینه‌های موجود باشد تا راه برای اردو رفتن دانش آموزان باز باشد و دانش آموزان بتوانند همگی با امید و نشاط به آینده در آن شركت كنند و معلمین از بار مسئولیت اردو بردن دانش آموزان شانه خالی نكنند.
هدف اصلی آموزش‌های جدید تنها پرداختن به ذهنیات و حافظه دانش آموزان نیست بلكه پرورش انسان سالم و با شخصیت مطلوب و خلاق ملاك این امر مهم است. در این پژوهش شناسایی راههای تثبت كاركردهای اردوهای تربیتی – آموزشی به عنوان مكمل و تكمیل كننده در نظام آموزش و پرورش است.
بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان


اردوهای تربیتی آموزشی


رشد شخصیت دانش آموزان


پروژه


پایان نامه


مقاله


تحقیق


میزان تاثیر اردوهای تربیتی آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان


پروژه میزان تاثیر اردوهای تربیتی آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان


پایان نامه میزان تاثیر اردوهای تربیتی آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان


مقاله میزان تاثیر اردوهای تربیتی آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان


تحقیق م


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان …

... بررسی میزان تاثیر اردوهای ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان : ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش ...

بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتیآموزشی بر رشد شخصیت ...

بررسی میزان تاثیر ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... دانش آموزان, اردوهای تربیتی ...

بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتیآموزشی بر رشد شخصیت ...

بررسی میزان تاثیر ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتی ...

بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتیآموزشی بر رشد شخصیت ...

بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتی آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... دانش آموزان بررسی میزان ...

dadajan.bologfa.com - طرح های پایان نامه ای علوم تربیتی ...

... طرح های پایان نامه ای علوم تربیتی ... بررسی میزان تأثیر ... بر رشد شخصیت دانش آموزان

بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتیآموزشی بر رشد شخصیت ...

بررسی میزان تاثیر ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان | ... اردوهای تربیتی آموزشی بر رشد ...

مرجع دانشجویان ايران » بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ...

بررسی میزان تأثیر ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان ... اردوهای تربیتیآموزشی بر ...

دانلود تحقیق آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی تأثیر ...

عنوان : بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی و آموزشی . بر رشد شخصیت دانش آموزان مقطع ابتدایی ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... بر رشد شخصيت دانش آموزان ... بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت دانش ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پایان نامه ی بررسي ميزان …

پایان نامه ی بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... اردوهای تربیتی.

دانلود تحقیق آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی تأثیر ...

عنوان : بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی و آموزشی . بر رشد شخصیت دانش آموزان مقطع ابتدایی ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... بر رشد شخصيت دانش آموزان ... بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت دانش ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پایان نامه ی بررسي ميزان …

پایان نامه ی بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... اردوهای تربیتی.

موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

... بررسی میزان تأثیر اردوهای ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... بررسی شیوه های تربیتی در ...

شخصیت + پایان نامه بایگانی - سال آخر

پایان نامه بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ... آموزشی. بر رشد شخصیت دانش ... دانش آموزان. بررسی میزان ...

فروشگاه اینترنتی تحقیق و پایان نامه DOCiran.com …

... تحصیلی دانش آموزان. 85 برگ. بررسی ... میزان تاثیر اردوهای ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش ...

فروشگاه تحقیق و پایان نامه DOCiran.com - دانلود …

بررسی میزان تاثیر سطح ... بررسی میزان تاثیر اردوهای ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان ...

کافی نت دانشجویان - علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه بررسی میزان تأثیر اردوهای ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... دانش آموزان بررسی ...

پایان نامه بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر ...

... بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان. ... اردوهای تربیتی ...

پایان نامه بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر ...

... بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان. ... اردوهای تربیتی ...

شخصیت بایگانی - سال آخر - saleakhar.com

پایان نامه بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان

دانلود پایان نامه های استاندارد مدیریت، روانشناسی، …

... میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان ... بررسی تاثیر مدیریت دانش ...

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > …

بررسی میزان تاثیر ... بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتی ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان. 90 ...

بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت ...

بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی ـ آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... تأثیر اردوهای تربیتی ...

دانلود بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتیآموزشی بر رشد ...

بررسی میزان تاثیر اردوهای ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان: ... تا فایل را بررسی کنید و در ...

فروشگاه تحقیق و پایان نامه DOCiran.com - پروژه …

بررسی میزان تاثیر اردوهای ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... دانش آموزان. 30 برگ. بررسی ...

دانلود پایان نامه روانشناسی و دانلود پایان نامه علوم ...

بررسی میزان تاثیر سطح ... بررسی میزان تاثیر اردوهای ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان. 90 ...

fdghfhgf - روانشناسي و علوم تربيتي - پروژه

... پایان نامه بررسی میزان تأثیر سطح ... تأثیر اردوهای تربیتی ... بر رشد شخصیت دانش آموزان

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های …

بررسی میزان تاثیر اردوهای ... آموزشی بر رشد شخصیت دانش ... فراغت دانش آموزان. 30 برگ. بررسی ...

بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پاورپوینت بررسی آسیب های رایج در میان ورزشكاران رشته تكواندو

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری نهاد خانواده

راههای افزایش خلاقیت در کودکان

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی ساخت و تولید

پاورپوینت تهیه اسید بوریك از بوراكس جدید

پاورپوینت تعاریف كیفیت

پاورپوینت رهبری وضعی

پروژه نانو تكنولوژی و كاربردهای آن

داستان نویسی

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملكرد كاركنان

تحقیق درباره شغل کارشناس حقوقی

دولت الكترونیك

رگولاتورهای ولتاژ و مدارات تغذیه

اقتصاد فروش، تراكم و وضعیت ثبت در بیست كارخانه صنعتی

عوامل مؤثر و تأثیرگذار در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده ها