دانلود رایگان


مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره - دانلود رایگاندانلود رایگان کارشناسی ارشد موسسه سنجش و دانش روشها و فنون راهنمایی و مشاوره با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانه خرید فایلهای كمیاب و دانشگاهی ارائه مقالات و تحقیقات ارزشمندامكان پرداخت آنلاین و دانلود فایل ارائه می شود

دانلود رایگان مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاورهتوضیحات محصول :آزمون آزمایشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد موسسه سنجش و دانش -آزمون روشها و فنون راهنمایی و مشاوره  - با کلید و پاسخ های تشریحی در فایل های جداگانه

مجموعه تست


1- در کدام مرحله از مشاوره مشاور بیش از آنکه به گفتار مراجع گوش دهد نگران وضع روانی خویش است؟   
 1) وابستگی 2) تقویت 3) بقاء 4) مکاشفه
2- مشاوره در مقطع دبستان بیشتر جنبه پیشگیری دارد وبرتکنیک ... متمرکز است .
 1) گروه سنجی 2) مشاهده علمی 3) واقعه نگاری 4) شرح حال نویسی
3- مراحل مشاورهی گروهی کدام است ؟
 1) شناسایی، انتقال، عمل، پایان 2) شروع، گرم شدن، کار، اختنام
 3) شروع، مقاومت، درمان، پایان 4) گرم شدن، کار، درمان، اختنام
4- منظور از پذیرش بدون قید و شرط مراجع چیست؟
 1) احترام به مراجع وتوجه به احساسات وافکار او 2) ایجاد رابطه حسنه مطلوب بین مراجع و مشاور
 3) آماده سازی شرایط محیطی برای شروع مشاوره 4) اعلام رازداری و محرمانه بودن مسائل مطروحه در مشاوره
5- مناسب ترین پاسخ های مشاور به مراجعی که حزن و اندوه دارد کدام است؟
 1) در نظام ارزش های مراجع مداخله کند. 2) بیان احساسات را در مراجع تشویق کند.
 3) تفکر منطقی مراجع را تشویق کند. 4) پاسخ هایی که به سازگاری مراجع بیانجامد.
6- اگر مراجع بگوید: افسرده ام و دلم نمی خواهد سر کار بروم واشتهایم کم شده است و مشاور بخواهـد از مهـارت انعکـاس احسـاس
استفاده کند در پاسخ او می گوید:
 1) مشکل رفتاری پیدا کرده ای 2) میلی به غذا نداری و بی اشتها هستی
 3) نگران وضعیت بدنی و کار خودت هستی 4) غیبت تو در محل کارت زیاد شده است.
7- مقاومت کامل مراجع چه پیامدی ممکن است داشته باشد؟
 1) مجادله با مشاور 2) بیانات متضاد 3) سرپیچی از دستورات 4) رفتار خصومت آمیز
8- چنانچه مشاور متوجه قسمتی از گفته های مراجع نشود در این صورت باید:
 1) موضوع را به جلسه آینده موکول کند. 2) برای درك موضوع سؤال کند.
 3) کنجکاوی نکند و موضوع را رها سازد. 4) ایجاد رابطه گرمو صمیمانه با مراجع
9- در کدام مرحله از مصاحبه مشاوره ای مشاور در صدد یافتن فلسفه و نظریه زیر بنایی روش مشاوره خود بر می آید؟
 1) تقویت 2) وابستگی 3) مکاشفه 4) ثبات
10- تکنیک " قواعد " در نظریه پرز به چه منظوری به کار می رود؟
 1) برای سازمان دادن به جلسه مشاوره 2) برای از بین بردن مقاومت ها
 3) برای پیش گیری از حاشیه روی مراجع 4) برای سرعت نتیجه گیری از جلسات مشاور

 پاسخنامه
1- گزینه ی «1» وابستگی مشاور به مراجع یعنی توجه به نیازهای خود و توجه به نیازهای مشاور مانع پیشرفت درمان است.
2- گزینه ی «2» در مقطع دبستان با مشاهدهی علمی دانش آموزان میتوان علایق، خصوصیات شخصی ورفتاری دانشآموزان
رادرك کرده واستعدادهای ویژهی اورادریابند. بنابراین میتواند جنبه ی پیشگیری داشته باشد.
3- گزینه ی «1» مراحل یک مشاورهی گروهی عبارت است از شناسایی، انتقال، عمل، پایان
4- گزینه ی «1» توجه مثبت، مشروط شامل پذیرش کامل مراجع به صورت غیر داورانه است. درست به همان صورتی که
هست یعنی با تمام کاستیها و نقاط ضعفش و با تمام خصوصیات مثبت و نقاط قوتش
5- گزینه ی «2» وقتی مراجعی حزن و اندوه دارد مناسبترین پاسخ این است که مراجع تشویق شود تا احساساتش را بیان
کند واز طریق بیان احساساتش از بار اندوه روحیاش کاسته شود.
6- گزینه ی «2» انعکاس احساس یعنی بیان احساساتی که توسط خود مراجع مطرح شده و این فرآیند شفا بخشیدن از راه
رها کردن هیجانات را اصطلاحاً تخلیهی هیجانی یا پالایش مینامند.
7- گزینه ی «4» در مقاومت کامل مراجع برای ادامهی مشاوره رغبتی نشان نمیدهد و در صورت ادامهی مشاوره و افزایش
مقاومت ممکن است نسبت به مشاور رفتار خصومت آمیزی در پیش گیرد.
8- گزینه ی «2» سؤال کردن از دیگر فنون مشاوره است و اگر مشاور متوجه قسمتی از گفته های مراجع نشود میتواند از
مراجع سؤال کند و مسائل واضحتر گردد.
9- گزینه ی «4» درمرحله ی ثبات مراجع در صددیافتن فلسفه ونظریه ی زیربنایی است وبه مطالعه ی عمیق وهمه جانبه میپردازد.
10- گزینه ی «2» قواعد برای کمک به مشاور تدوین شده است تا با استفاده از آنها مقاومتها از بین برود و فرآیند بلوغ
شخصی را تسهیل کند.

نوع فایل: pdf

  سایز: 115kb

 تعداد صفحه:9
مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره


مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره دسته: ... مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره ...

مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و ... مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

... روشها و فنون راهنمایی و ... مجموعه تست روشها و فنون ... روشها و فنون راهنمایی و مشاوره ...

مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

... روشها و فنون راهنمایی و ... خريد فايلهای كمياب و دانشگاهی ارائه مقالات ... سفارش مجموعه ...

روشها و فنون راهنمایی و مشاوره؛ علی تبار؛ انتشارات …

کتاب روشها و فنون راهنمایی و مشاوره ... بانک تست ارشد مبانی، روشها و ... کتاب مجموعه ...

دانلود مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و ...

جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره

مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی در مشاوره ... اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده, ...

کتاب تست کارشناسی ارشد علوم تربیتی فنون مشاوره و راهنمایی

... اصلی، روشها و فنون راهنمایی در ... فنون مشاوره و راهنمایی ... و تست آزمون ...

بانک تست ارشد مبانی، روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

بانک تست ارشد مبانی، روشها و ... مبانی، روشها و فنون راهنمایی و مشاوره ... مجموعه سوالات ...

روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

... درس ‹‹اصول و فنون مشاوره›› مي‌باشد ... راهنمایی و مشاوره ... مجموعه مدیریت کسب و ...

کتاب تست کارشناسی ارشد علوم تربیتی فنون مشاوره و راهنمایی

... اصلی، روشها و فنون راهنمایی در ... فنون مشاوره و راهنمایی ... و تست آزمون ...

بانک تست ارشد مبانی، روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

بانک تست ارشد مبانی، روشها و ... مبانی، روشها و فنون راهنمایی و مشاوره ... مجموعه سوالات ...

روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

... درس ‹‹اصول و فنون مشاوره›› مي‌باشد ... راهنمایی و مشاوره ... مجموعه مدیریت کسب و ...

جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره

جزوه روش ها و فنون راهنمایی در ... و فنون راهنمایی در مشاوره رشته ... 95 به همراه تست ها و ...

جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره

جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره ... جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته ...

روشها و فنون راهنمایی در مشاوره: کارشناسی ارشد: مجموعه ...

روشها و فنون راهنمایی در مشاوره: ... شرح - نکته - تست ... ایران,مشاوره - آزمونها و تمرینها ...

انجمن آزمون دکتری مجموعه مشاوره

منابع آزمون دکتری سراسری 95- 96 مجموعه مشاوره ... تست آزمون ... ۱- روشها و فنون راهنمایی و ...

راهنمایی و مشاوره - منابع ارشد

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره ... روشها و فنون راهنمایی در ... مجموعه علوم تربيتي ـ سنجش ...

منابع پیشنهادی 3گام در کارشناسی ارشد روانشناسی …

منابع درس روشها و فنون راهنمایی و ... و تست معتبر در ... روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره.

برای دوستان - خلاصه ی کتاب فنون و روشهای مشاوره

... خلاصه ی کتاب فنون و روشهای مشاوره ... مشاوره و راهنمایی. ... مجموعه فعالیت هایی است که ...

منابع پیشنهادی 3گام در کارشناسی ارشد روانشناسی …

منابع درس روشها و فنون راهنمایی و ... و تست معتبر در ... روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره.

برای دوستان - خلاصه ی کتاب فنون و روشهای مشاوره

... خلاصه ی کتاب فنون و روشهای مشاوره ... مشاوره و راهنمایی. ... مجموعه فعالیت هایی است که ...

ساحل علم - منابع کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره

مجموعه قوانین ... اصول و فنون مشاوره و راهنمایی ... روشها و فنون راهنمایی و مشاوره در ...

دانلود جزوه , نمونه سوال, منابع آزمون ارشد - منابع آزمون ...

روشها و فنون راهنمایی و مشاوره ... کمی دقت در مطالعه و تست زدن می ... روشها و فنون ...

دانلود پاور پوینت فن سکوت از کتاب روش ها و فنون مشاوره ...

مجموعه تست روشها و فنون ... کتاب نکته و تست,روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره ,کارشناسی ...

دانلود نمونه سوالات رشته علوم تربیتی+پاسخنامه

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره ... روش های تغییر و اصلاح رفتار روشها و فنون ...

علي عظیمی - مشــــاور - نمونه سئوالات کنکور …

پاسخ نامه روشها و فنون مشاوره ... مجموعه قواعد و تلاشهايي كه جلسه مشاوره را با ... تست ها ...

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2: مشاوره (روشها ...

اطلاعات کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2: مشاوره (روشها و فنون راهنمایی در ...

به تنها وب تخصصی کنکور مشاوره خوش آمدید... - …

- روشها و فنون مشاوره ... - راهنمایی و مشاوره ... یا دکتری یه گرایش دیگه از مجموعه علوم تربیتی و ...

مجموعه علوم تربیتی 1(برنامه ریزی آموزشی - برنامه …

... تربیتی-مشاوره و راهنمایی-مشاوره مدرسه ... مجموعه علوم ... روشها و فنون ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی