دانلود رایگان


بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل - دانلود رایگاندانلود رایگان اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی كه اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر م

دانلود رایگان بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

این پایانامه دارای    125  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
چکیده :
اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه‌ای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگی‌ها و مزیتهای فراوانی كه اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه  آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.  
فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک  است.
 فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.  
 فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین  بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .
فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.
فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.

مقدمه:
تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است.[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است.  میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود.
 رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری  به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت.  این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد.[3]


فهرست مطالب

عنوان ......................................    صفحه
چکیده     ....................................................................................................................................... 1
مقدمه ......................................   .. 2
1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .......... .. 3
1ـ1ـ  کلیات ................................ .. 4
1ـ1ـبیان مسأله ............................. .. 4
1ـ2ـ پیشینه تحقیق........................... .. 5
1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ........... .. 7
1ـ4ـ پرسش های تحقیق ........................ .. 8
1ـ5ـ فرضیه های تحقیق........................ .. 9
1ـ6ـ روش تحقیق ............................. . 10
2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک.............................. . 11
2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12
2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12
2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری  اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13
2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی:  . 16
2ـ2ـ بخش دوم :  تاریخچه تجارت الکترونیک..... . 25
2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك: . 25
2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الكترونیكی  ...... . 26
2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28
2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30
2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31
2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33
2-3-1- قرآن کریم   .................................................................................................................33
2-3-2-قانون..............................................................................................................................34
2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35
3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37
3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38
3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38
3-1-2-پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40
بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43
3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43
3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44
3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45
3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47
3-3-1- معاملات الكترونیكی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47
3-3-2-معاملات الكترونیكی بعنوان وسیله كسب درآمد................................................................50
3-3-3- معاملات الكترونیكی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59
3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62
4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64
4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك..............................................65
4-1-1-روندهای پیدایش و شكل گیری تجارت الكترونیك..........................................................65
4-1-2-مدل های تجارت الكترونیك............................................................................................66
4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68
4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68
4-2-2-اصل اعتبار امضای  الکترونیکی.......... ...69
4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی........................... ..72
4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات........................................ ...75
4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.......................... ..76
4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ..81
4-3-1-شرایط انجام مباد‌لات الكترونیكی......... .81
4-3-2- حمایت از داده ها..................... .83
4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الكترونیكی........................................................................85
4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای ا‌لكترونیكی..........................................................................86
4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لكترونیكی اثبات دعوی...................................88
4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88
4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لكترونیكی..................................................................................................88
4-4-3- نظریه معادل های کارکردی............................................................................................91
4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته................................................................................................92
4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94
4-5-1-مفهوم امضای ا‌لكترونیكی.................................................................................................94
4-5-2-انواع امضاهای الكترونیكی...............................................................................................95
4-5-3- تقسیم‌بندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده...................................................................96
4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» ...97
4-5-5- عملیات خردسازی.........................................................................................................98
4-5-6- مراجع گواهی.......................... ..99
4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی........... 101
4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت.......... 102
4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102
4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران  103
فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104
نتیجه گیری ................................. 107
منابع ...................................... 108
چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110


عنوان: بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل
فرمت:word
تعداد صفحات:125 صفحه


بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل


بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل


دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل


دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق


دانلود پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «MA»


تجارت الکترونیک


از دیدگاه فقه


وحقوق بین الملل


پروژه


پایانامه


تحقیق


مقاله


پژوهش


دانلود پایانامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... الکترونیک از دیدگاه فقه ... بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل.

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین ... فقه امامیه وحقوق بین الملل ...

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه ...

... بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل. ... الکترونیک از دیدگاه فقه ...

دانلود پایان نامه ارشدرشته حقوق- بررسی تجارت الکترونیک از ...

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین ... فقه امامیه وحقوق بین الملل ...

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه ...

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل. ... تجارت الکترونیک ...

دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه ...

... نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق ... فقه امامیه وحقوق بین الملل.

تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در …

... فقه امامیه وحقوق بین ... بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل}} ...

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بینالملل ...

... بینالملل عمومی و فقه ... بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بینالملل عمومی و ...

دانلود فایل ( مقاله نقش مالیات در تجارت بین الملل) …

... الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل}} ... نامه بررسی تجارت الکترونیک از ...

هــوپــاد رایانه - hoopadrayaneh.ir

فروشگاه هوپادرایانه شامل مجموعه ای بی نظیر از تحقیقات ... پایان نامه بررسی برقراری ...

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه ...

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل ... برق و الکترونیک;

دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه ...

دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل ... بررسی کنید ...

تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در …

... فقه امامیه وحقوق بین ... بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل}} ...

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بینالملل ...

... بینالملل عمومی و فقه ... بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بینالملل عمومی و ...

دانلود فایل ( مقاله نقش مالیات در تجارت بین الملل) …

... الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل}} ... نامه بررسی تجارت الکترونیک از ...

هــوپــاد رایانه - hoopadrayaneh.ir

فروشگاه هوپادرایانه شامل مجموعه ای بی نظیر از تحقیقات ... پایان نامه بررسی برقراری ...

عناوین پایان نامه های فقهی و حقوقی | رسا گستر

... و حقوق بین الملل ... از دیدگاه فقه امامیه. بررسی ... آن از دیدگاه فقه امامیه و ...

بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل. ... تضمین كالا در تجارت بین الملل.

دانلود فایل پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از ...

... پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه از دیدگاه ... بررسی فیلم های ...

دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق

... اهل سنت,بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق ... فقه امامیه وحقوق بین الملل.

دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق

... اهل سنت,بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق ... فقه امامیه وحقوق بین الملل.

برترین پکیج پروژه بررسی مشکلات امنیتی در تجارت الکترونیک ...

... دیدگاه فقه امامیه وحقوق ... بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل)) ...

دانلود رایگان پایان نامه بررسی تجارت الکترونیکی …

... الکترونیک از دیدگاه فقه ... بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل; ... از دیدگاه فقه امامیه و ...

دانلود رایگان مقاله کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه

... ای از دیدگاه حقوق بین الملل ... بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین ...

پایان نامه بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه ...

... دیدگاه فقه امامیه وحقوق ... بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

... و حقوق تجارت بین الملل و ... و فقه امامیه بررسی ... از دیدگاه فقه امامیه ...

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

... بررسی تطبیقی مسائل حقوقی دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه ... برق ، الکترونیک ...

بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و …

... بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل ... الکترونیک از دیدگاه فقه ...

دانلود پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، …

مرا از دیدگاه ... « دانلود پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین ...

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 83

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید جای سیگاری و جای رادیو پژو 405 و RD

پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

پاورپوینت خدا

پروژه کارآفرینی احداث باغ پسته (به مساحت 50 هکتار)

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پروفیل ام دی اف

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بانکداری بدون ربا در رفع فقر

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بررسی سطح اضطراب معلمان كودكان استثنایی (عقب مانده ذهنی) و معلمان كودكان عادی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه